FORVALTNINGSDATABASEN

Norsk Polarinstitutt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 07.03.1928 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Norges Svalbards- og ishavsundersøkelser
Relaterte enheter:
  • De norske statsunderstøttede Spitsbergenundersøkelser (DNSS)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 2610
Navn: Norsk Polarinstitutt
Kort navn: Norsk Polarinstitutt
Engelsk navn: Norwegian Polar Institute
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.) (fra 1.1.1995)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Siste registrerte bioppgave (2009): Annen myndighetsutøving / Politikkutforming
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 5401 Tromsø
Organisasjonsnummer: 971022264
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon