FORVALTNINGSDATABASEN

Norsk Polarinstitutt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

11 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Etableringen av Norsk Polarinstitutt i 1948. Gammel vin i nye skinnsekker? Nilsen, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Fra periferien til senteret : en studie av beslutningsprosessen som førte til flytting av Norsk Polarinstitutt fra Oslo til Tromsø. Moh, J.J.Philippe Ello
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Miljø- og forskningssamarbeid i praksis. En studie av norsk utenrikspolitikk. Aandahl, Marianne Haavardsholm
Notat 2016 Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning. En kartlegging av årsaker Eide, Kristian Kjøllesdal
Notat 1995 Miljøverndepartementets etatstyring : felles plattform for departementets styring overfor Direktoratet for naturforvaltning, Norsk polarinstitutt, Riksantikvaren, Statens forurensningstilsyn, Statens kartverk. Miljøverndepartementet.
Rapport 2020 Norwegian polar research, High North research and research in Svalbard : A mapping survey 2018 Aksnes, Dag W.; Rørstad, Kristoffer
Rapport 2017 Norwegian Polar Research and Svalbard Research: Publication Analysis Aksnes, Dag W.
Rapport 2017 Norwegian Polar Research An Evaluation
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2008 Direktoratenes faglige rolle – en rolle under økende press. Ingunn Botheim, Dag Solumsmoen, Per Kristian Aasmundstad
Rapport 2007 Kostnads- og gevinstelementer ved omstillinger i staten Sidsel Søvik Tormod Rødsten