FORVALTNINGSDATABASEN

Norsk Polarinstitutt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 38 10 48 36 5 41 2 5 7
1981 42 11 53 40 7 47 2 4 6
1982 43 11 54 42 6 48 1 5 6
1983 43 14 57 42 8 50 1 6 7
1984 40 13 53 39 7 46 1 6 7
1985 39 13 52 38 7 45 1 6 7
1986 40 13 53 39 6 45 1 7 8
1987 43 12 55 42 5 47 1 7 8
1988 42 15 57 42 8 50 7 7
1989 48 16 64 48 7 55 9 9
1990 42 15 57 41 7 48 1 8 9
1991 43 16 59 43 7 50 9 9
1992 45 18 63 44 13 57 1 5 6
1993 49 24 73 49 19 68 5 5
1994 61 27 88 60 23 83 1 4 5
1995 70 32 102 68 25 93 2 7 9
1996 73 33 106 72 28 100 1 5 6
1997 78 37 115 77 33 110 1 4 5
1998 77 34 111 75 30 105 2 4 6
1999 87 34 121 86 31 117 1 3 4
2000 79 46 125 74 40 114 5 6 11
2001 70 44 114 65 34 99 5 10 15
2002 66 42 108 62 39 101 4 3 7
2003 69 39 108 66 33 99 3 6 9
2004 73 41 114 70 35 105 3 6 9
2005 77 45 122 72 38 110 5 7 12
2006 75 41 116 67 35 102 8 6 14
2007 78 42 120 70 34 104 8 8 16
2008 83 57 140 79 52 131 4 5 9
2009 88 56 144 82 51 133 6 5 11
2010 95 59 154 88 54 142 7 5 12
2011 93 63 156 88 58 146 5 5 10
2012 95 57 152 92 50 142 3 7 10
2013 95 58 153 93 46 139 2 12 14
2014 93 60 153 90 53 143 3 7 10
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 43 43 43 44 43 44 42 39
1981 42 44 43 43 42 43 41
1982 43 46 43 43 51 44 40 38
1983 44 45 44 44 47 44 43 41
1984 42 47 43 43 45 43 49 46
1985 44 47 44 44 45 44 50 47
1986 41 49 43 41 47 42 50 48
1987 41 48 42 41 47 41 49 48
1988 41 43 42 41 43 42 42 42
1989 41 45 42 41 41 41 49 49
1990 41 45 42 42 42 42 47 46
1991 42 46 43 42 47 43 46 46
1992 42 46 43 42 42 42 55 51
1993 41 42 42 41 41 41 46 46
1994 40 43 41 40 40 40 52
1995 40 43 41 40 43 40 44 44
1996 40 42 41 40 43 41 39 40
1997 41 39 40 41 39 40 41
1998 40 41 40 40 41 40 41
1999 40 36 39 40 36 39
2000 39 36 38 39 37 38 38 30 34
2001 40 37 39 40 38 39 43 34 37
2002 40 38 39 40 39 39 37
2003 40 40 40 40 41 40 34 37
2004 41 39 40 40 40 40 35 39
2005 42 40 41 42 41 41 48 35 40
2006 42 41 42 42 42 42 44 34 40
2007 43 41 42 42 42 42 50 37 43
2008 42 39 41 42 39 41 33 41
2009 43 39 42 43 39 41 51 34 43
2010 43 40 42 43 40 42 47 39 44
2011 44 40 42 44 40 42 46 37 42
2012 44 42 43 44 41 43 46 46
2013 44 43 43 44 44 44 41 42
2014 44 43 44 44 43 44 45 44

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.03.1948 Navneendring

Navn: Norsk Polarinstitutt
Kort navn: Norsk Polarinstitutt

Endrer navn til Norsk Polarinstitutt; som opprettes i hht. Stortingets vedtak 12.12.1947 fra 1.3.1948, fra hvilken dag det avløste Norges Svalbards- og ishavsundersøkelser.

01.01.1968* Består via omorganisering

Norsk Polarinstitutt oppretter helårsbemannet forskningsstasjon i Ny-Ålesund på Svalbard.

01.01.1992* Består via omorganisering

Norsk Polarinstitutt oppretter et helårsbemannet kontor i Longyearbyen. I 1993 besluttet Stortinget at Norsk Polarinstitutt skulle etablere egen avdeling på Svalbard, og det ble fra 1994 opprettet 15 nye stillinger ved Svalbardavdelingen og tilsatt avdelingsdirektør.

01.01.1994* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 1902 Tromsø

I tråd med St.meld.nr.42 (1992-93) Norsk Polarforskning og Innst.S.nr.207 (1992-93) skulle Norsk Polarinstitutt etableres i Tromsø. Aktivitetene ved hovedkontoret i Oslo ville bli videreført med sikte på overføring av administrasjonen til Tromsø 1.1.1997 og avvikling i Oslo innen 1.1.1999.

Rolle og oppgåver for Norsk Polarinstitutt:
Norsk Polarinstitutt er den sentrale statsinstitusjonen for kartlegging, miljøovervaking og forvaltningsretta forsking i Arktis og Antarktis, jf. St.meld. nr. 42 (1992-93) Norsk polarforskning, fagleg og strategisk rådgivar overfor den sentrale forvaltninga og fagleg rådgivar for miljødirektorata og Sysselmannen i polarspørsmål. Instituttets virksomhet kan deles inn i fire hovedområder:
- forskning, kartlegging og overvåking
- forvaltning
- Kartproduksjon
- Tjenesteyting

Instituttet lokaliseres til Polarmiljøsenteret, som senere endrer navn til Framsenteret.

01.01.1995* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Norsk Polarinstitutt er den sentrale statsinstitusjonen for kartlegging, miljøovervaking og forvaltningsretta forsking i Arktis og Antarktis, jf. St.meld. nr. 42 (1992-93), og fagleg og strategisk rådgivar overfor den sentrale forvaltninga i polarspørsmål.

Myndighetsutøvelse:
Norsk Polarinstitutt utøver myndighet etter følgende lover og forskrifter:
- Forskrift om miljøvern og sikkerhet i Antarktis
- Lov om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. (bilandsloven)
- Forskrift om fredning av Bouvetøya med tilliggende territorialfarvann som naturreservat.
- Forskrift om ferdselsbegrensning i Nyrøysaområdet på Bouvetøya.

Norsk Polarinstitutt skal herunder:
- Behandle meldinger og søknader.
- Kontrollere at norsk aktivitet i Antarktis skjer i tråd med Antakrtisforskriften.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.