FORVALTNINGSDATABASEN

Nasjonalbibliotekaren

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1994

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 26603
Navn: Nasjonalbibliotekaren
Kort navn: Nasjonalbibliotekaren
Engelsk navn: Office of the National Librarian
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Siste registrerte bioppgave (2009): Annen myndighetsutøving
Tilhører etat: Nasjonalbiblioteket
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 976029100
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon