FORVALTNINGSDATABASEN

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2003 13 23 36 11 18 29 2 5 7
2004 12 23 35 12 19 31 4 4
2005 14 26 40 14 23 37 3 3
2006 18 30 48 18 25 43 5 5
2007 18 31 49 17 27 44 1 4 5
2008 17 32 49 17 29 46 3 3
2009 24 31 55 22 25 47 2 6 8
2010 21 36 57 19 32 51 2 4 6
2011 21 43 64 20 38 58 1 5 6
2012 19 47 66 19 42 61 5 5
2013 25 49 74 25 45 70 4 4
2014 25 51 76 24 48 72 1 3 4
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2003 48 47 47 48 46 47 49 48
2004 48 46 47 48 46 47
2005 49 46 47 49 46 47
2006 46 45 45 46 46 46 42 42
2007 46 45 46 47 44 45 49
2008 49 45 47 49 44 46
2009 48 47 47 48 44 46 56 56
2010 48 46 46 48 44 46 53
2011 49 45 46 49 44 46 47 46
2012 49 44 45 49 43 45 46 46
2013 45 43 43 45 43 43
2014 42 41 42 43 40 41

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2022* Består via omorganisering

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) skal videreføres som et eget forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, men skal i større grad rendyrkes som tilsyns- og akkrediteringsorgan. En del av NOKUTs oppgaver skal derfor overføres til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) fra 2022. Hvilke oppgaver dette blir, sees i sammenheng med regjeringens arbeid med ny universitets- og høyskolelov.

01.01.2023* Består via omorganisering

Overføringer fra Nokut til HK-dir
Fra 1. januar 2023 overføres oppgavene knyttet til godkjenning av utenlandsk utdanning og ansvaret for forskriftene om ansatte til universitets- og høyskoleloven fra NOKUT til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Kilde: Tildelingsbrev 2023 til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.