FORVALTNINGSDATABASEN

Instituttgruppa for samfunnsforskning (ISAF)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

16.12.1977* Nyopprettelse

Navn: Instituttgruppa for samfunnsforskning (ISAF)
Kort navn: Institutt for samfunnsforskning
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

INAS (Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning) flyttet i 1978 inn i Institutt for samfunnsforsknings nye lokaler. Som en del av denne innflyttingen oppretter Stortinget den 16.12.1977 Instituttgruppa for samfunnsforskning - ISAF som en statlig institusjon som skulle fungere som en felles driftsavdeling for Institutt for samfunnsforskning - ISF og Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning - INAS Konstruksjonen med ISAF ble opprettholdt fram til 1999.

Hjemmeside: www.isaf.no

01.01.1990 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.1998* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Instituttgruppa for samfunnsforskning (ISAF) ble avviklet fra 1.1.1999, og fra dette tidspunktet ble ISAFs tidligere oppgaver ivaretatt av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Institutt for samfunnsforskning (ISF) i samarbeid. Midlene som tidligere ble bevilget til ISAF ble delt mellom NOVA og ISF, og ISAFs tidligere ansatte ble tilsatt ved ISF eller NOVA.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.