FORVALTNINGSDATABASEN

Kystverket

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Kystverket i alt 955 56.5 43.5 276 84 1315 0 921
2007 Kystverket i alt 1184 49.4 50.6 351 73 1608 0 935
2008 Kystverket i alt 1163 54.6 45.4 416 100 1679 0 938
2009 Kystverket i alt 1486 47.6 52.4 530 81 2097 0 913
2010 Kystverket i alt 1543 46.1 53.9 607 76 2226 0 985
2011 Kystverket i alt 1715 45.5 54.5 552 109 2376 0 1033
2012 Kystverket i alt 1758 47.4 52.6 724 125 2607 0 1077
2013 Kystverket i alt 1814 49.8 50.2 785 95 2694 0 1084
2014 Kystverket i alt 1872 47.1 52.9 653 160 2685 0

Kilde: StatRes/SSB.