FORVALTNINGSDATABASEN

Kystverket

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

18 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Operasjonell nasjonal samordning og koordinering av den operative innsatsen Løberg, Anders
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Drivkrefter for endringer av Kystverket. Hva driver frem endringer av Kystverket og kan de sees igjen i dagens organisering? Hansen, Jan Morten; Rotnes, Audhild Ninni
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Tilsyn uten ansvar - En studie av offentlige myndigheters regulering av Vest Tank før og etter eksplosjonsulykken ved bedriften den 24. mai 2007 Lervåg, Knut Andreas Utkilen
Notat 2018 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1 Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset
Rapport 2019 NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om regional utvikling og planlegging. Difi rapport 2018:12 Trond Kråkenes, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om samfunnssikkerhet og beredskap. Difi rapport 2018:11 Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim, Trond Kråkenes, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10 Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2018 NOU 2018: 4 Sjøveien videre — Forslag til ny havne- og farvannslov Kristin Bjella (leder), Anne Marit Bjørnflaten, John Erik Hagen, Inger Hygen, Wollert Krohn-Hansen, Arne-Martin H. Sørli, Siri Tofte, Adrianne Ubeda, Haakon Vennemo
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2013 NOU 2013: 8 Med los på sjøsikkerhet — Losordningens omfang, organisering og regelverk Bjørn Solbakken (leder), Kjersti Gram Andersen, Sigurd Gude, Elise Rusten, Hilde Gunn Avløyp, Siri Hatland, Hans Sande, Nils Magne Fjereide, Ingvar M. Mathisen, Paal Waage, Jan Magne Fosse, Kari-Anne Opsal
Rapport 2011 Transportinfrastruktur i Sverige, Finland og Danmark – Forvaltning og organisering. En kartlegging. Anette Kristiansen, Sidsel Søvik og Tormod Rødsten
Rapport 2009 NOU 2009: 20 Ny grenselov — Politiets grenseovervåking og inn- og utreisekontroll Jon Karlsrud (leder), Magnar Aukrust, Jorunn Clementsen, Monica Furnes, Morten Hansen, Mette Birkelund O`Connor, Unni Kathe Ottersland, Arild Aaserød
Rapport 2008 NOU 2009: 3 På sikker veg — Vurdering av eit sjølvstendig organ for tilsyn med veginfrastrukturen Jorunn Ringstad (leiar), Kjell Bjørvig, May Kristin Ensrud, Lasse Fridstrøm, Ingun Hagesveen, Per Steinar Jensen, Bård Morten Johansen, Tor Nordstrøm, Inger-Anne Ravlum og Hanne Varhaug Søberg
Rapport 2000 Fiskeridepartementets kommunikasjonsvirksomhet : analyse av relasjonene mellom departementet, dets ytre etater og eksterne brukere. Hansen, Sissel Kristin, Robert Haast og Hege Turnes.
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1999 NOU 1999: 5 Det nye Kystverket Nils Totland (leder), Bente Thorsen Fagerli, Kirsten Ullbæk Selvig, John Erik Hagen, Terje Dyrstad, Anne-Birgitte Sveri, Endre Kulleseid, Inger Johanne Sundby, Øyvind Gustavsen, Stein Angsund, Kjell Haaland, Kristian Larsen
Rapport 1989 Forholdet mellom Fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets ytre etater : rapport fra et utvalg nedsatt av Fid og avgitt 31. mai 1989. Fiskeridepartementet.