Forvaltningsdatabasen

Den militære påtalemyndighet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1 1 2 1 1 2
1981 1 1 2 1 1 2
1982 2 2 4 2 2 2 2
1983 2 1 3 2 2 1 1
1984 1 1 2 1 1 1 1
1985 2 1 3 2 2 1 1
1986 2 2 4 2 2 2 2
1987 2 1 3 2 2 1 1
1988 1 1 2 1 1 2
1989 2 1 3 2 1 3
1990 2 1 3 2 1 3
1991 2 2 4 2 2 4
1992 2 1 3 2 1 3
1993 3 1 4 3 1 4
1994 4 1 5 4 1 5
1995 5 1 6 5 1 6
1996 5 2 7 5 2 7
1997 5 2 7 5 2 7
1998 5 2 7 5 1 6 1 1
1999 6 1 7 6 6 1 1
2000 5 1 6 5 5 1 1
2001 5 1 6 5 5 1 1
2002 5 5 5 5
2003 6 6 6 6
2004 5 5 5 5
2005 6 6 6 6
2006 7 7 7 7
2007 5 5 5 5
2008 8 8 8 8
2009 6 1 7 6 1 7
2010 9 2 11 7 2 9 2 2
2011 7 4 11 6 2 8 1 2 3
2012 7 4 11 6 3 9 1 1 2
2013 6 2 8 5 1 6 1 1 2
2014 6 3 9 5 2 7 1 1 2
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994 46 46
1995 46 47 46 47
1996 45 44 45 44
1997 44 44 44 44
1998 49 48 49 50
1999 46 46 46 46
2000 51 50 51 51
2001 48 48 48 48
2002 47 47 47 47
2003 49 49 49 49
2004 54 54 54 54
2005 51 51 51 51
2006 49 49 49 49
2007 58 58 58 58
2008 47 47 47 47
2009 55 52 55 52
2010 45 43 51 47
2011 51 46 55 50
2012 46 44 50 45
2013 46 47 51 49
2014 43 44 47 44

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1979* Navneendring

Navn: Den militære disiplinærmyndighet
Kort navn: Den militære disiplinærmyndighet

01.01.1998* Navneendring

Navn: Den militære påtalemyndighet
Kort navn: Den militære påtalemyndighet

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.