FORVALTNINGSDATABASEN

Den militære påtalemyndighet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

4 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Kontinuitet og brudd i utviklingen av juryordningen - en studie av sentrale aktørers policy i perioden 1978-1993. Nilsson, Ruth Irene
Notat 1997 Generaladvokaten og det militære rettsvesen. En historisk oversikt. Johansen, Geir-Otto
Rapport 1992 Domstoler og opinion - en studie av befolkningens oppfatninger av, kunnskaper om og erfaring med det norske domstolsapparatet. Andersen, Benedicte
Tidsskriftsartikkel 1994 Domstolene og opinionen. Andersen, Benedicte