FORVALTNINGSDATABASEN

Sjøfartsdirektoratets stasjoner

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 102 26 128 102 13 115 13 13
1981 98 25 123 98 12 110 13 13
1982 105 27 132 105 12 117 15 15
1983 108 27 135 107 13 120 1 14 15
1984 103 28 131 102 14 116 1 14 15
1985 104 28 132 103 14 117 1 14 15
1986 94 28 122 94 16 110 12 12
1987 94 30 124 94 16 110 14 14
2010 83 23 106 79 16 95 4 7 11
2011 84 23 107 79 15 94 5 8 13
2012 80 21 101 76 14 90 4 7 11
2013 78 19 97 75 13 88 3 6 9
2014 77 22 99 77 16 93 6 6
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 51 42 49 51 38 50 47 47
1981 51 45 50 51 42 50 48 48
1982 51 46 50 51 43 50 48 48
1983 50 46 49 50 44 49 48 49
1984 51 45 50 51 44 50 46 48
1985 52 46 51 52 45 51 47 48
1986 52 45 51 52 43 51 48 48
1987 53 45 51 53 44 51 47 47
2010 53 49 52 53 46 51 56 58
2011 53 50 52 53 48 52 53 55 54
2012 53 50 52 53 50 53 51 50
2013 53 51 53 53 50 53 55 53
2014 53 51 53 53 49 53 56 56

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1999* Navneendring

Navn: Sjøfartsdirektoratets stasjoner
Kort navn: Skipskontrollen

Fra 1. januar 1999 ble Sjøfartsdirektoratet og Skipskontrollen omorganisert. Ordet Skipskontrollen falt bort som etatsnavn, og alle ledd i etaten fikk Sjøfartsdirektoratet i navnet.

Sjøfartsdirektoratets stasjoner består av 4 distrikt med tilsammen 19 stasjoner. Distriktsstasjonene har sine kontorer ved stasjonene i henholdsvis Oslo (Distrikt 1), Bergen (Distrikt 2), Ålesund (Distrikt 3) og Tromsø (Distrikt 4).

Sjøfartsdirektoratets stasjoner utfører byggetilsyn, begjærte sertifikatbesiktigelser, uanmeldte tilsyn og ISM-revisjoner på norske skip. Videre foretar stasjonene kontroll av utenlandske skip i norske havner (havnestatskontroll), og fornyelse og påtegning av sertifikater etter forskriftsbestemt kontroll.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.