FORVALTNINGSDATABASEN

Sjøfartsdirektoratets stasjoner

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1958 1 besiktelseskontor i utlandet statlige enheter
1959 1 (est.) besiktelseskontor i utlandet statlige enheter
1960 1 (est.) besiktelseskontor i utlandet statlige enheter
1961 1 (est.) besiktelseskontor i utlandet statlige enheter
1962 1 (est.) besiktelseskontor i utlandet statlige enheter
1962 2 (est.) besiktelseskontor i utlandet etatsenheter
1963 2 besiktelseskontor i utlandet etatsenheter
1964 3 (est.) besiktelseskontor i utlandet etatsenheter
1965 3 (est.) besiktelseskontor i utlandet etatsenheter
1966 3 (est.) besiktelseskontor i utlandet etatsenheter
1967 3 besiktelseskontor i utlandet etatsenheter
1968 4 (est.) besiktelseskontor i utlandet etatsenheter
1969 4 (est.) besiktelseskontor i utlandet etatsenheter
1970 4 besiktelseskontor i utlandet etatsenheter
1971 5 (est.) besiktelseskontor i utlandet etatsenheter
1972 5 (est.) besiktelseskontor i utlandet etatsenheter
1973 6 besiktelseskontor i utlandet etatsenheter
1974 7 besiktelseskontor i utlandet etatsenheter
1975 7 (est.) besiktelseskontor i utlandet etatsenheter
1976 6 besiktelseskontor i utlandet etatsenheter
1977 8 besiktelseskontor i utlandet etatsenheter
1978 7 besiktelseskontor i utlandet etatsenheter
1979 7 skipsinspektørkontor i utlandet etatsenheter
1980 7 skipsinspektørkontor i utlandet etatsenheter
1981 7 (est.) skipsinspektørkontor i utlandet etatsenheter
1982 7 (est.) skipsinspektørkontor i utlandet etatsenheter
1983 6 skipsinspektørkontor i utlandet etatsenheter
1984 5 (est.) skipsinspektørkontor i utlandet etatsenheter
1985 5 (est.) skipsinspektørkontor i utlandet etatsenheter
1986 5 (est.) skipsinspektørkontor i utlandet etatsenheter
1987 4 utlandsstasjoner etatsenheter
1988 2 utlandsstasjoner etatsenheter
1989 2 utlandsstasjoner etatsenheter
1990 2 utlandsstasjoner etatsenheter
1991 2 utlandsstasjoner etatsenheter
1992 2 utlandsstasjoner etatsenheter
1993 2 utlandsstasjoner etatsenheter
1994 2 utlandsstasjoner etatsenheter
1995 4 utlandsstasjoner etatsenheter
1996 5 utlandsstasjoner etatsenheter
1997 5 utlandsstasjoner etatsenheter
1998 3 utlandsstasjoner etatsenheter
1999 1 utlandsstasjon etatsenheter
2000 1 utlandsstasjon etatsenheter
2001 1 utlandsstasjon etatsenheter

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 22 lokale besiktelseskontor statlige enheter
1948 22 lokale besiktelseskontor statlige enheter
1949 22 (est.) lokale besiktelseskontor statlige enheter
1950 22 (est.) lokale besiktelseskontor statlige enheter
1951 22 (est.) lokale besiktelseskontor statlige enheter
1952 21 lokale besiktelseskontor statlige enheter
1953 21 lokale besiktelseskontor statlige enheter
1954 21 lokale besiktelseskontor statlige enheter
1955 21 lokale besiktelseskontor statlige enheter
1956 21 lokale besiktelseskontor statlige enheter
1957 21 lokale besiktelseskontor statlige enheter
1958 21 lokale besiktelseskontor statlige enheter
1959 21 (est.) lokale besiktelseskontor statlige enheter
1960 21 (est.) lokale besiktelseskontor statlige enheter
1961 21 (est.) lokale besiktelseskontor statlige enheter
1962 21 (est.) lokale besiktelseskontor statlige enheter
1962 19 (est.) lokale besiktelseskontor etatsenheter
1963 19 lokale besiktelseskontor etatsenheter
1964 20 (est.) lokale besiktelseskontor etatsenheter
1965 20 (est.) lokale besiktelseskontor etatsenheter
1966 20 (est.) lokale besiktelseskontor etatsenheter
1967 21 lokale besiktelseskontor etatsenheter
1968 21 (est.) lokale besiktelseskontor etatsenheter
1969 21 (est.) lokale besiktelseskontor etatsenheter
1970 20 lokale besiktelseskontor etatsenheter
1971 20 (est.) lokale besiktelseskontor etatsenheter
1972 20 (est.) lokale besiktelseskontor etatsenheter
1973 19 lokale besiktelseskontor etatsenheter
1974 18 lokale besiktelseskontor etatsenheter
1975 20 (est.) lokale besiktelseskontor etatsenheter
1976 21 lokale besiktelseskontor etatsenheter
1977 21 lokale besiktelseskontor etatsenheter
1978 21 lokale besiktelseskontor etatsenheter
1979 21 lokale besiktelseskontor etatsenheter
1980 21 lokale skipsinspektørkontor etatsenheter
1981 20 (est.) lokale skipsinspektørkontor etatsenheter
1982 20 (est.) lokale skipsinspektørkontor etatsenheter
1983 19 lokale skipsinspektørkontor etatsenheter
1984 19 lokale skipsinspektørkontor etatsenheter
1985 19 lokale skipsinspektørkontor etatsenheter
1986 19 lokale skipsinspektørkontor etatsenheter
1987 19 stasjoner etatsenheter
1988 19 stasjoner etatsenheter
1989 19 (est.) stasjoner etatsenheter
1990 19 (est.) stasjoner etatsenheter
1991 18 stasjoner etatsenheter
1992 18 stasjoner etatsenheter
1993 18 stasjoner etatsenheter
1994 19 stasjoner etatsenheter
1995 19 stasjoner etatsenheter
1996 19 stasjoner etatsenheter
1997 19 stasjoner etatsenheter
1998 19 stasjoner etatsenheter
1999 19 stasjoner etatsenheter
2000 19 stasjoner etatsenheter
2001 19 stasjoner etatsenheter
2002 19 stasjoner etatsenheter
2003 19 stasjoner etatsenheter
2004 19 stasjoner etatsenheter
2005 19 stasjoner etatsenheter
2006 19 stasjoner etatsenheter
2008 19 stasjoner etatsenheter

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1987 6 distriktskontor etatsenheter
1988 6 distriktskontor etatsenheter
1989 6 distriktskontor etatsenheter
1990 6 distriktskontor etatsenheter
1991 6 distriktskontor etatsenheter
1992 6 distriktskontor etatsenheter
1993 6 distriktskontor etatsenheter
1994 6 distriktskontor etatsenheter
1995 6 distriktskontor etatsenheter
1996 6 distriktskontor etatsenheter
1997 6 distriktskontor etatsenheter
1998 6 distriktskontor etatsenheter
1999 6 distriktskontor etatsenheter
2000 6 distriktskontor etatsenheter
2001 4 distrikt etatsenheter
2002 4 distrikt etatsenheter
2003 4 distrikt etatsenheter
2004 4 distrikt etatsenheter
2005 4 distrikt etatsenheter
2006 4 distrikt etatsenheter
2008 2 regioner etatsenheter
2009 2 regioner etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.