FORVALTNINGSDATABASEN

Sjøfartsdirektoratets stasjoner

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

7 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 En sjømann blir satt i land! En komparativ case-studie fra Norge og Danmark om utformingen av skipsfartspolitikken i perioden 1980-1988. Olsen-Sund, Nora
Notat 2000 Erfaringer med mål og resultatstyring i statsforvaltningen. Birkeli, Lars
Notat 1991 Sjøfartshistorie som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Hansen, Arild Marøy & Atle Thowsen
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2002 Undersøkelse om Sjøfartsdirektoratets brukere. Hillestad, Kjetil og Dalen, Liv.
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1994 NOU 1994: 9 Om sikkerhet og forhold som har betydning for norsk hurtigbåtnæring Ivar A. Manum (leder), Ingvald Bø, Sigrid Eide, Anne Chr. Lowzow, Per Munkerud, Jan Fredrik Paulsen, Inger-Lise Sogstad, Øyvind Stene, Harald Særsten