FORVALTNINGSDATABASEN

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1987 50 15 65 50 13 63 2 2
1988 49 22 71 48 20 68 1 2 3
1989 75 35 110 75 34 109 1 1
1990 72 30 102 70 27 97 2 3 5
1991 75 38 113 75 36 111 2 2
1992 78 37 115 78 33 111 4 4
1993 97 36 133 97 30 127 6 6
1994 105 43 148 105 36 141 7 7
1995 106 45 151 105 38 143 1 7 8
1996 106 48 154 103 41 144 3 7 10
1997 112 56 168 109 48 157 3 8 11
1998 110 55 165 106 48 154 4 7 11
1999 111 55 166 102 45 147 9 10 19
2000 117 54 171 112 48 160 5 6 11
2001 117 65 182 112 52 164 5 13 18
2002 120 61 181 117 43 160 3 18 21
2003 112 61 173 110 47 157 2 14 16
2004 110 64 174 108 45 153 2 19 21
2005 110 65 175 107 52 159 3 13 16
2006 112 55 167 111 43 154 1 12 13
2007 114 51 165 111 40 151 3 11 14
2008 98 52 150 96 44 140 2 8 10
2009 100 50 150 97 47 144 3 3 6
2010 103 52 155 100 46 146 3 6 9
2011 98 49 147 95 45 140 3 4 7
2012 91 56 147 85 47 132 6 9 15
2013 89 52 141 83 48 131 6 4 10
2014 94 56 150 88 50 138 6 6 12
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1987 41 34 39 41 32 39
1988 40 35 39 40 34 38
1989 39 35 38 39 35 38
1990 40 40 40 41 40 41 33
1991 39 40 40 39 40 40
1992 41 41 41 41 42 41
1993 43 42 42 43 44 43 32 32
1994 42 42 42 42 43 42 36 36
1995 43 42 43 43 43 43 37 38
1996 42 42 42 42 43 42 35 38
1997 44 41 43 44 41 43 37 40
1998 44 41 43 44 41 43 44 41
1999 43 42 43 44 43 44 37 40 39
2000 45 43 45 46 43 45 35 44 40
2001 45 42 44 46 43 45 41 40 41
2002 46 42 45 46 43 46 41 42
2003 46 42 45 46 42 45 42 42
2004 46 43 45 46 44 45 42 42
2005 45 40 43 45 40 43 41 41
2006 46 41 44 46 41 44 40 41
2007 47 41 45 46 40 45 42 44
2008 46 40 44 45 39 43 45 48
2009 45 40 43 45 40 43 49
2010 45 40 43 44 40 43 39 43
2011 45 40 44 45 41 43 48
2012 46 40 44 46 40 44 56 39 46
2013 46 41 44 46 40 44 51 48
2014 45 41 44 45 40 44 47 44 46

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.06.1997* Navneendring

Navn: Post- og teletilsynet
Kort navn: Post- og teletilsynet

01.01.2015 Navneendring

Navn: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Kort navn: Nkom

Post- og teletilsnynet ( PT) endrer navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fra 1. januar 2015.

Nkom er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Samferdselsdepartementet (SD) har fagansvaret for saker på postområdet.

25.08.2022* Består via omorganisering

Regionkontoret på Lillehammer er avviklet.

Nkom har hovedkontor i Lillesand. 10 nye medarbeidere i 2021 gir totalt 178 ansatte. 162 jobber i sørlandsbyen, og resten ved Nkoms regionkontorer i Lødingen, Trondheim, Bergen og Oslo.

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret:
NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET REGION LILLEHAMMER med organisasjonsnummer 984 413 238 ble slettet 25.08.2022
______________________________________________________

- 984413130 - NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET REGION LØDINGEN
- 984413149 - NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET REGION TRONDHEIM
- 984413181 - NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET REGION BERGEN
- 984413262 - NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET REGION SKI

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.