FORVALTNINGSDATABASEN

Forsvarsbygg

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2002
Relaterte enheter:
  • Forsvarets bygningstjeneste
  • Eiendoms-, bygg og anleggselementene ved de lokale forvaltningsmyndighetene i Forsvarets militære organisasjon

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 5634
Navn: Forsvarsbygg
Kort navn: FB
Engelsk navn: The Norwegian Defence Estates Agency (NDEA)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 02 Forsvar
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Forretningsmessig orienterte oppgaver
Siste registrerte bioppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Tilhører etat: Forsvarsbygg
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 975950697
Ogranisjonsprinsipp: Geografi