FORVALTNINGSDATABASEN

Forsvarsbygg

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2002 Ny via omorganisering

Navn: Forsvarsbygg
Kort navn: FB
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Tilhører etat: Forsvarsbygg
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:
  • Forsvarets bygningstjeneste
  • Eiendoms-, bygg og anleggselementene ved de lokale forvaltningsmyndighetene i Forsvarets militære organisasjon

Ved behandlingen av St.prp. nr. 77 (2000-2001) jf. Innst. S. nr. 343 (2000-2001) Omlegging av Forsvarets eiendomsforvaltning, samtykket Stortinget i at samtlige oppgaver knyttet til Forsvarets eiendomsforvaltning samles i et forvaltningsorgan direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Dette medfører at det tidligere Forsvarets bygningstjeneste og eiendoms-, bygg og anleggselementene ved de lokale forvaltningsmyndighetene i Forsvarets militære organisasjon fra 1. januar 2002 samles i et nytt forvaltningsorgan som vil hete Forsvarsbygg (FB).

FB vil i hovedsak basere sin inntjening på husleie og oppdrag fra sine kunder, hvorav Forsvarets militære organisasjon er den største. I tillegg utfører FB spesielle oppdrag for departementet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.