FORVALTNINGSDATABASEN

Forsvarsbygg

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Forsvarsbygg 2283 21.3 78.7 1137 0 3420 0 1234
2007 Forsvarsbygg 2760 19.3 80.7 1597 0 4357 0 1252
2008 Forsvarsbygg 2931 22.9 77.1 1758 0 4689 0 1279
2009 Forsvarsbygg 3291 22.3 77.7 1644 0 4935 0 1234
2010 Forsvarsbygg 3433 22.1 77.9 1967 0 5400 0 930
2011 Forsvarsbygg 3290 24.6 75.4 1514 0 4804 0 1341
2012 Forsvarsbygg 3629 26.2 73.8 1475 0 5104 0 1459
2013 Forsvarsbygg 3941 27.0 73.0 1726 0 5667 0 1460
2014 Forsvarsbygg 3741 30.8 69.2 1857 4 5602 0

Kilde: StatRes/SSB.