FORVALTNINGSDATABASEN

Konfliktrådet i Buskerud

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyinnskrevet

Dato: 01.01.2004 (tidspunkt ikke bekreftet)

Nedlagt via innlemming

Dato: 31.12.2018 (tidspunkt ikke bekreftet)
Enheten ble innlemmet i:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 56734
Navn: Konfliktrådet i Buskerud
Kort navn: Konfliktrådet i Buskerud
Engelsk navn: Buskerud Mediation and Reconciliation Service
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Tilhører gruppe : Konfliktrådene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 602 Drammen
Organisasjonsnummer: 986075054
Ogranisjonsprinsipp: Geografi