FORVALTNINGSDATABASEN

Norsk Tipping A/S

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

3 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Bedrifters samfunnsansvar og statlig eierskap: Regjeringens implementering av bedrifters samfunnsansvar i statlig eide selskaper Luthen, Siri
Rapport 2011 Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål Ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel Søvik, Sidsel og Sissel Vemundvik
Rapport 1997 NOU 1997: 14 Spillet om pengene — Om opprettelse av et lotteritilsyn Per-Arne Skogstad (leder), Anne M. Brodtkorb, Steinar Talgø, Kjell Knudsen, Grete Øwre, Martin Holtung, Lars Haavik, Arnt H. Hermansen, Terje Dyrstad, Petter Mandt, Claus Henning Thorsen