Forvaltningsdatabasen

Direktoratet for arbeidstilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
31.12.1981 Arbeidstilsynets kjelkontroll 303 Enheten ble innlemmet i: Direktoratet for arbeidstilsynet
01.01.1982 Direktoratet for arbeidstilsynet 203 Innlemmede enheter: Arbeidstilsynets kjelkontroll
01.01.2004 Direktoratet for arbeidstilsynet 211 Relaterte enheter: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
01.01.2004 Direktoratet for arbeidstilsynet 211 Relaterte enheter: Havindustritilsynet
01.01.2004 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 211 Relaterte enheter: Direktoratet for arbeidstilsynet
01.01.2007 Arbeids- og velferdsdirektoratet 211 Relaterte enheter: Direktoratet for arbeidstilsynet
01.01.2007 Direktoratet for arbeidstilsynet 211 Relaterte enheter: Arbeids- og velferdsdirektoratet
01.01.2007 Direktoratet for arbeidstilsynet 211 Relaterte enheter: NAV Arbeid og Ytelser avd Lønnsgaranti Vardø
01.01.2008 NAV Arbeid og Ytelser avd Lønnsgaranti Vardø 112 Direktoratet for arbeidstilsynet