FORVALTNINGSDATABASEN

Statens jernbanetilsyn

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1997 3 3 6 3 3 6
1998 3 4 7 3 3 6 1 1
1999 3 2 5 3 1 4 1 1
2000 5 4 9 5 3 8 1 1
2001 7 5 12 7 4 11 1 1
2002 8 6 14 8 6 14
2003 11 8 19 11 8 19
2004 11 11 22 11 10 21 1 1
2005 12 14 26 12 12 24 2 2
2006 13 16 29 13 14 27 2 2
2007 13 14 27 13 12 25 2 2
2008 11 14 25 11 12 23 2 2
2009 15 20 35 15 19 34 1 1
2010 17 21 38 16 20 36 1 1 2
2011 19 21 40 17 18 35 2 3 5
2012 24 22 46 23 19 42 1 3 4
2013 32 29 61 29 25 54 3 4 7
2014 33 30 63 31 26 57 2 4 6
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1997 44 44
1998 41 42
1999 45
2000 46 43 46 43
2001 46 38 43 46 43
2002 45 38 42 45 38 42
2003 44 38 41 44 38 41
2004 43 39 41 43 37 40
2005 42 37 40 42 35 39
2006 43 38 41 43 36 40
2007 43 40 41 43 38 41
2008 44 39 41 44 40 42
2009 46 39 42 46 38 42
2010 48 39 43 47 39 42
2011 46 39 43 46 40 43 43
2012 49 42 46 48 42 46
2013 49 41 45 48 41 45 47
2014 50 42 46 50 42 46 45

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2012* Består via omorganisering

Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet legges til Statens jernbanetilsyn

Ny organisering av Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet kommer som følge av at Det Norske Veritas har sagt opp avtalene om tilsynsføring med virkning fra 1.1.2012. Det Norske Veritas har hatt oppgaven med å føre tilsyn med tau- og kabelbaner fra 1977, og med park- og tivolianlegg fra 1993, etter avtale med de ansvarlige departementene, henholdsvis Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Det forberedes nå etablering av et samlet offentlig tilsyn for tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg under Statens jernbanetilsyn.

De ansatte i Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet vil få tilbud om å bli med til det nye tilsynet under Statens jernbanetilsyn. Det nye tilsynet vil bli lokalisert i Trondheim, der Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet også holder til i dag.

Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet; 17.06.2011, Nr.: 66/11

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.