FORVALTNINGSDATABASEN

Statens jernbanetilsyn

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over lokale avdelinger/satellitter.

Fra Til Navn Kommune Kommentar
1.1.2012 Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet 1601 Trondheim Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet legges til Statens jernbanetilsyn

Ny organisering av Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet kommer som følge av at Det Norske Veritas har sagt opp avtalene om tilsynsføring med virkning fra 1.1.2012. Det Norske Veritas har hatt oppgaven med å føre tilsyn med tau- og kabelbaner fra 1977, og med park- og tivolianlegg fra 1993, etter avtale med de ansvarlige departementene, henholdsvis Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Det forberedes nå etablering av et samlet offentlig tilsyn for tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg under Statens jernbanetilsyn.

De ansatte i Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet vil få tilbud om å bli med til det nye tilsynet under Statens jernbanetilsyn. Det nye tilsynet vil bli lokalisert i Trondheim, der Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet også holder til i dag.