FORVALTNINGSDATABASEN

Statens jernbanetilsyn

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.10.1996 Ny via omorganisering

Navn: Statens jernbanetilsyn
Kort navn: SJT
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Statens jernbanetilsyn ble opprettet 1. oktober 1996, jfr. nærmere omtale i St.prp.nr.1 (1995-96), St.meld.nr.32 (1995-96) og St.prp.nr.36 (1995-96). Se også omtale i St.meld.nr.39 (1996-97). Statens jernbanetilsyn skal ivareta det offentliges interesser i tilknytning til sikkerhetsspørsmål m.v. ved anlegg og drift av private og offentlige jernbaner, herunder sporveier, tunnelbaner og forstadsbaner til det beste for de reisende, banens personell og publikum i alminnelighet.

01.01.2012* Består via omorganisering

Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet legges til Statens jernbanetilsyn

Ny organisering av Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet kommer som følge av at Det Norske Veritas har sagt opp avtalene om tilsynsføring med virkning fra 1.1.2012. Det Norske Veritas har hatt oppgaven med å føre tilsyn med tau- og kabelbaner fra 1977, og med park- og tivolianlegg fra 1993, etter avtale med de ansvarlige departementene, henholdsvis Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Det forberedes nå etablering av et samlet offentlig tilsyn for tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg under Statens jernbanetilsyn.

De ansatte i Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet vil få tilbud om å bli med til det nye tilsynet under Statens jernbanetilsyn. Det nye tilsynet vil bli lokalisert i Trondheim, der Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet også holder til i dag.

Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet; 17.06.2011, Nr.: 66/11

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.