FORVALTNINGSDATABASEN

Husbanken - hovedkontoret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over lokale avdelinger/satellitter.

Vis tidligere avdelinger

Fra Til Navn Kommune Kommentar
23.5.2018 Digitalisering 602 Drammen Kontoret held til i Drammen og har ansvar for all utvikling og drift av digitale verktøy og tenester i Husbanken.
23.5.2018 Kommune og marknad 602 Drammen Kontoret held til i Drammen og har ansvar for å styre og utvikle heilskapen i Husbankens tenester til kommunane, samarbeidspartnarane og marknadsaktørane.
23.5.2018 Kommunikasjon 602 Drammen Kontoret held til i Drammen og har ansvar for heilskapen i Husbankens kommunikasjonsarbeid, både internt og eksternt.
23.5.2018 Kontroll 602 Drammen Kontoret held til i Drammen og er Husbankens uavhengige kontrolleining.
23.5.2018 Kunnskap 602 Drammen Kontoret held til i Drammen og har ansvar for å utvikle Husbanken til å oppnå ei nasjonal kunnskapsrolle innanfor sosial bustadpolitikk.
23.5.2018 Lån og tilskot 602 Drammen Kontoret held til i Drammen og har ansvar for dei økonomiske verkemidla som Husbanken forvaltar.
23.5.2018 Styring og utvikling 602 Drammen Kontoret held til i Drammen og har ansvar for den overordna styringa og rapporteringa i Husbanken og kontakt med departementa.
23.5.2018 Økonomi og fellestenester 1804 Bodø Kontoret held til i Bodø og har ansvar for alle administrative fellesfunksjoner for heile Husbanken.