FORVALTNINGSDATABASEN

Husbanken - hovedkontoret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

32 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2011 Norsk boligpolitikk i forandring 1970-2010 : dokumentasjon og debatt Sørvoll, Jardar
Bok 2000 Århundrets norske boligprosjekter : 1900-2000 Martens, Johan-Ditlef
Bok 1999 Som fugl føniks av asken? : gjenreisingshus i Nord-Troms og Finnmark Hage, Ingebjørg
Bok 1996 De tusen hjem: Den norske stats husbank 1946-96. Reiersen, Elsa og Elisabeth Thue, Lill-Ann Jensen.
Bok 1996 De tusen hjem : Den norske stats husbank 1946-96 Reiersen, Elsa og Thue, Elisabeth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Husbanken 1980 - 2010 - Ikke til å kjenne igjen Orset, Anders Kleivenes
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Nedleggelse av permanente offentlige utvalg. En analyse av omfang av nedleggelse og mulige betingelser for nedlegging. Østtveit, Lars Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 Kun til innvortes bruk. En studie av endringsprosesser i Husbanken 1985 - 1988. Dahl, Øivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Ledelsesfunksjoner og lederlæring.- En studie av læring i ledelsen i Sparebanken Vest og Den Norske Stats Husbank. Hustad, Wiggo
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1982 Husbankens arealgrenser, det tause verktøy i boligpolitikkens tjeneste. Bjørge Roar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1982 Den norske stats husbank 1945-1980. Utjevning og støttetiltak i et boligpolitisk perspektiv. Stuenæs, Else
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Segmentering - Koordinering, Interesseartikulering - Styring. En undersøkelse av Den Norske Stats Husbanks forhold til politiske myndigheter. Erstad, Erling
Notat 2018 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1 Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset
Notat 2016 Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning. En kartlegging av årsaker Eide, Kristian Kjøllesdal
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om kommunerettet samordning. Difi rapport 2018:13 Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10 Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2018 Å bygge stein på stein : Gode grep i helhetlig boligsosialt arbeid for vanskeligstilte barnefamilier Røe, Melina
Rapport 2018 Erfaringer med Husbankens kommuneprogram i 2017 : Hvordan mener kommunene og Husbanken at Kommuneprogrammet fungerer? Molden, Thomas Hugaas
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2014 Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid Grødem, Anne Skevik
Rapport 2012 NOU 2012: 4 Trygg hjemme - Brannsikkerhet for utsatte grupper Svein Ludvigsen (leder), Terje Olav Austerheim, Nelly M. Drivdal, Anders Eriksen, Einar A. Eriksen, Ståle Fjellberg, Wenche Lyngholm, Ragnhild Queseth Haarstad, Maria Anh Nguyen, Odd A. Rød, Anders Smith, Inger Vold Zapffe
Rapport 2011 Mål for inkludering av innvandrerbefolkningen – en gjennomgang av ordningen Vik, Gudrun
Rapport 2011 NOU 2011: 15 Rom for alle - En sosial boligpolitikk for framtiden Bjørn Arild Gram (leder), Jan Fridthjof Bernt, Kirsti Kolle Grøndahl, Inger Lise Skog Hansen, Øystein Johannesen, Martin Mæland, Viggo Nordvik, Roar Stangnes, Lene Vågslid, Inger Østensjø
Rapport 2009 Den sentrale statlige utlendingsforvaltningen 1945-2008 Anne Hals
Rapport 2007 Dokumentasjon av omstillingene i Husbanken i perioden 1997 - 2006 Sidsel Søvik og Ingunn Botheim
Rapport 2007 Kartlegging offentlig innkreving. En undersøkelse i utvalgte kommuner og statlige virksomheter Marianne Kvalvåg, John Nonseid og Peter Bøgh
Rapport 2007 Kostnads- og gevinstelementer ved omstillinger i staten Sidsel Søvik Tormod Rødsten
Rapport 2007 NOU 2007: 12 Offentlig innkreving Jan Solberg (leder), Oddbjørg Bakli, Solveig Løhaugen, Kjell Saghaug, Katarina de Brisis, Anne Katrine Rambøl og Liv Marit Sylliåsen
Rapport 2002 NOU 2002: 2 Boligmarkedene og boligpolitikken Kristian Wibe, (Leder), Anniken Huitfeldt, Nina Kielland, Jens Halvdan Mosli, Tore Johanessen, Per G. Olsen, Anita Rathore, Asbjørn Rødseth, Kari Skrede, Anne Aaker, Bård Øistensen
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1995 NOU 1995: 11 Statsbankene under endrede rammevilkår Per Kleppe (leder), Berit Klemetsen, Jørn Rattsø, Anna Rønmo, Ole Gabriel Ueland, Knut Eeg (sekretariatsleder), Sigbjørn Atle Berg, Thomas Ekeli, Anita Nergård
Tidsskriftsartikkel 2017 Inter- og intraorganisatorisk samordning: Lærdommer fra strategien «Bolig for velferd» Gressgård, Leif Jarle, Hansen, Kåre og Nesheim, Torstein