FORVALTNINGSDATABASEN

Husbanken Region nord, Bodø

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 13.06.1946
Navn ved opprettelse: Husbanken - regionkontor Bodø

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 9637
Navn: Husbanken Region nord, Bodø
Kort navn: Husbanken Region nord, Bodø
Engelsk navn: Norwegian State Housing Bank - Regional office North, Bodø
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan (fra 1.1.2010)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 06 Bolig og nærmiljø
Overordnet departement: Kommunal- og distriktsdepartementet
Tilhører gruppe : Husbanken - distriktskontor
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1804 Bodø
Organisasjonsnummer: 974714825
Ogranisjonsprinsipp: Geografi