FORVALTNINGSDATABASEN

Utlendingsdirektoratets regionkontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1988 0 regionskontor etatsenheter
1989 0 regionskontor etatsenheter
1990 0 regionskontor etatsenheter
1991 0 regionskontor etatsenheter
1992 0 regionskontor etatsenheter
1993 0 regionskontor etatsenheter
1994 6 regionskontor etatsenheter
1995 6 regionskontor etatsenheter
1996 6 regionskontor etatsenheter
1997 6 regionskontor etatsenheter
1998 6 regionskontor etatsenheter
1999 6 regionskontor etatsenheter
2000 6 regionskontor etatsenheter
2001 6 regionskontor etatsenheter
2002 6 regionskontor etatsenheter
2003 6 regionskontor etatsenheter
2004 6 regionskontor etatsenheter
2005 6 regionskontor etatsenheter
2006 6 regionskontor etatsenheter
2007 6 regionskontor etatsenheter
2008 6 regionskontor etatsenheter
2009 6 regionskontor etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.