FORVALTNINGSDATABASEN

Utlendingsdirektoratets regionkontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1988* Nyopprettelse

Navn: Utlendingsdirektoratets regionkontor
Kort navn: Utlendingsdirektoratets regionkontor
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

6 stk. pr. 1994:
- Regionkontor Øst
- Regionkontor Indre Østland
- Regionkontor Sør
- Regionkontor Vest
- Regionkontor Midt-Norge
- Regionkontor Nord

01.01.2006 Består via utskilling

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi) IMDi ble opprettet 1. januar 2006 som kompetansesenter og pådriver for integrering og mangfold. Direktoratet samarbeider med innvandrerorganisasjoner/-grupper, kommuner, statlige etater og privat sektor. IMDi gir råd og iverksetter statlig politikk. Da beslutningen om å dele Utlendingsdirektoratet (UDI) og å opprette Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) ble fattet, ble det av økonomiske og faglige hensyn besluttet at de to direktoratene skulle samlokaliseres. Samlokaliseringen innebærer at en rekke fellesadministrative funksjoner videreføres i sin nåværende form og utføres av UDI for begge direktoratene.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.