FORVALTNINGSDATABASEN

Utlendingsdirektoratets regionkontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

32 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel Organizing Immigration - A Comparison of New Zealand and Norway. Christensen, Tom, Per Lægreid og Richard Normann
Bok 2006 Styring og autonomi. Organisasjonsformer i norsk utlendingsforvaltning. Christensen, Tom, Per Lægreid og Arne R. Ramslien.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Omdømmehåndtering i UDI og UNE - Instrumentelt eller institusjonelt styrt? Davidsen, Katrine Offerdal
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Intensjonelle valg eller kulturelt bunden utvikling? : En komparativ studie av variasjonen i organiseringen av utlendingsforvaltningen mellom de skandinaviske landene Smedsrud, Kjersti Margrete
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Innkludering av innvandrere i norske kommuner. En studie av statlig og kommuna diskurs om mål og middel. Høibo, Karoline H.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Styring av offentlige IKT-prosjekter: beslutningsprosessen rundt Utlendingsdirektoratets nye datasystem. Klingstedt, Anna Therese
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Mellom 'Erfaring' og 'Kategori'. En studie av kirkeasylets aktualisering i Norge. Loga, Jill Merethe
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Norsk flyktningepolitikk i endring? En studie av flyktningebegrepets innhold og anvendelse 1987-1993. Paulsen, Wenche
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Differensiert tilpasning til virksomhetsplanlegging. En studie av utlendingsdiretoratets bruk av virksomhetsplanlegging. Husøy, Geir Johan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Norsk innvandringspolitikk 1975 - 1995. «Nasjonale og internasjonale faktorers betydning for utformingen av innvandringpolitikken. Øyan, Torunn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Statlige mottakssteder for asylsøkere -"Isolerte øyer"? En iverksettingsstudie. Morken, Anne Marit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Et direktorat blir til: En analyse av beslutningsprosessen som førte frem til opprettelsen av utlendingsdirektoratet. Agneberg, Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Norsk og dansk flyktninge- og asylpolitikk 1945-1989. Vaaland, Jorunn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Nasjonalstat og innvandring. Linjer i norsk innvandringspolitikk fra 1814 til 1990. Wahl, Øistein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Opprettinga av Utlendingsdirektoratet - frå krise til kontroll? Kvåle, Gro
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Flyktningemottakets tilpasning til individuelle asylsøkere. - En iverksettingsstudie. Femanger, Anne-Karin
Notat 2018 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1 Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset
Notat 2003 Politisk styring og institusjonell autonomi – tre illustrasjoner. Neby, Simon
Rapport 2014 NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor — et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd Anne Kari Lande Hasle (leder), Bjørn Engum, Espen Frøyland, Lena Grønland, Süleyman Günenc, Nils Øivind Helander, Mariann Hva,l Terje Karterud, Hanne Skaaden
Rapport 2012 NOU 2012: 4 Trygg hjemme - Brannsikkerhet for utsatte grupper Svein Ludvigsen (leder), Terje Olav Austerheim, Nelly M. Drivdal, Anders Eriksen, Einar A. Eriksen, Ståle Fjellberg, Wenche Lyngholm, Ragnhild Queseth Haarstad, Maria Anh Nguyen, Odd A. Rød, Anders Smith, Inger Vold Zapffe
Rapport 2011 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Monsen, Anne-Lise, Stig Hornnes, Erik Hornnes, Mona Naomi Lintved
Rapport 2011 NOU 2011: 10 I velferdsstatens venterom — Mottakstilbudet for asylsøkere Gunnar Berge (leder), Berit Berg, Marit C. Borchgrevink, Petter J. Drefvelin, Nina Gran, Atle Hamar, Simin Sabri, Sylo Taraku
Rapport 2009 Mens de venter … En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Marit Viggen, Eli Kristiansen, John Nonseid
Rapport 2009 Den sentrale statlige utlendingsforvaltningen 1945-2008 Anne Hals
Rapport 2009 NOU 2009: 20 Ny grenselov — Politiets grenseovervåking og inn- og utreisekontroll Jon Karlsrud (leder), Magnar Aukrust, Jorunn Clementsen, Monica Furnes, Morten Hansen, Mette Birkelund O`Connor, Unni Kathe Ottersland, Arild Aaserød
Rapport 2006 Evaluering av bosetting av flyktninger Bøgh, Peter, Bakli, Oddbjørg
Rapport 2005 Fra ritual til verktøy. Mål og resultatstyring av Utlendingsdirektoratet 1998-2003. Ramslien, Arne Rudolf
Rapport 2004 NOU 2004: 20 - Ny utlendingslov Bjørn Solbakken (leder), Grete Brochmann, Henrik Bull, Ronald L. Craig, Ketil Haukaas, Selma Ilyas, Kristine Ryssdal, Vigdis Vevstad
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1998 Norsk innvandringspolitikk- et spørsmål om hvem vi er? Analyse av en stortingsdebatt om norsk innvandringspolitikk i et diskursteoretisk perspektiv. Varland, Elisabeth
Tidsskriftsartikkel 2014 The Many Faces of Accountability: Comparing Reforms in Welfare, Hospitals and Migration Byrkjeflot, Haldor ; Tom Christensen ; Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2009 Organising immigration policy: the unstable balance between political control and agency autonomy Christensen, Tom; Lægreid, Per