FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Bustadstøtte I"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Bustadstøtte I".

4 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2003 Vurdering av behovet for Husbankens regionstyrer Harsheim, Janike, Hansen, Freddy
Rapport 2006 Performance-based Contracting in Social Welfare Programs. Heinrich, Carolyn J. & Choi, Youseok
Rapport 2006 Evaluering av bosetting av flyktninger Bøgh, Peter, Bakli, Oddbjørg
Rapport 2006 Evaluering av Prosjekt Boligtilpasning Vik, Gudrun, Bakli, Oddbjørg, Botheim, Ingunn