FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Sosial beskyttelse elles K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Sosial beskyttelse elles K".

3 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2006 Evaluering av bosetting av flyktninger Bøgh, Peter, Bakli, Oddbjørg
Rapport 2006 Arbeidsliv og psykisk helse Motzfeldt, Sissel C., Viggen, Marit
Notat 1999 Gjennomstrømning av asylsøkere i statlige asylmottak. Rapportering fra forprosjekt Oftedal, Erik, Bøgh, Peter