FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Forsvar elles K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Forsvar elles K".

3 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2006 Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet Kvalvåg, Marianne, Nonseid, John, Øvrelid, Ragnhild
Rapport 2006 Omstillingen av Forsvaret 2002-2005 Brachel, Thomas, Botheim, Ingunn, Bakkeland, Gunnar
Notat 1998 Forsvarsdepartementets iverksettingsbrev til forsvarets militære organisasjon for 1998 Oftedal, Erik, Bothetim, Ingunn