FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Politi K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Politi K".

6 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel Organizing Immigration - A Comparison of New Zealand and Norway. Christensen, Tom, Per Lægreid og Richard Normann
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Politireform 2000: sammenslåing av politidistriktene - en organisasjonsteoretisk prosess- og effektanalyse Abrahamsen, Stine Nyborg
Rapport 2000 IT-kontoret i Oslo politidistrikt Vestre, Mari
Rapport 2000 OU-prosessen i politi- og lensmannsetaten Johannessen, Marit
Rapport 2005 NOU 2005: 6 Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien Kommunal- og regionaldepartementet
Tidsskriftsartikkel 2005 Homeland Security and the U.S. Public Management Policy Agenda. Moynihan, Donald P.