FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Rettsvesen K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Rettsvesen K".

6 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 1998 Evaluering av ordningen med fri rettshjelp Antonsen, Asbjørg H., Bakli, Oddbjørg og Kvalvåg, Marianne I.
Rapport 2004 Evaluering av Norsk pasientskadeerstatning : (fase 2) Bøgh, Peter, Tellnes, Hogne, Greni, Ragnhild Castberg, Motzfeldt, Sidsel, Kalleberg, Annemor og Strøm, Maria
Rapport 2004 Gjennomgang av organisering og drift ved Oslo statsadvokatembeter Harsheim, Janike og Kvalvåg, Marianne Iselin
Rapport 2005 NOU 2005: 6 Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien Kommunal- og regionaldepartementet
Notat 2004 Fri rettshjelp i offentlige servicekontorer Ramborg, Karl Kristian og Spångberg, Kjerstin
Tidsskriftsartikkel 2000 Implementing Performance Accountability in Florida: What Changed, What Mattered and What Resulted? Berry, Frances S., Ralph S. Brower and Geraldo Flowers.