FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Offentlig orden og trygging elles K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Offentlig orden og trygging elles K".

4 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2005 Informasjonsberedskapen i departementene - statuskartlegging Nonseid, John
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur. Dokument nr. 3:4 (2005-2006) Riksrevisjonen
Rapport 2006 Informasjonsberedskap i 18 direktorat og tilsyn - Statuskartlegging 2005 Hansen, Lisbeth Udland, Nonseid, John
Tidsskriftsartikkel 2005 Homeland Security and the U.S. Public Management Policy Agenda. Moynihan, Donald P.