FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "FoU Helse K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "FoU Helse K".

3 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2000 Effektivitet i pleie- og omsorgssektoren Edvardsen, Dag Fjeld, Førsund, Finn R., Aas, Eline
Rapport 2005 NOU 2005: 5 Enkle signaler i en kompleks verden Finansdepartementet
Rapport 2006 Vitenskapskomiteen for mattrygghet - en organisasjonsgjennomgang Nebben, Eivor Bremer, Aanæs, Ellen Hov