FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Ungdomsskular I"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Ungdomsskular I".

7 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 1996 Evaluering av tilskuddsordning for private grunn- og videregående skoler Øvrelid, Ragnhild, Bakli, Oddbjørg, Lidahl, Anne K, Førland, Hanne Mari
Rapport 2006 Utdanningsdirektoratets prøve- og kartleggingsmateriell. Beskrivelse og analyse Vik, Gudrun, Hagevik, Margaret
Rapport 2006 Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen. Dokument nr. 3:10 (2005-2006) Riksrevisjonen
Tidsskriftsartikkel 2006 Power to the Principals: Decentralization in Three Large School Districts. William G. Ouchi
Tidsskriftsartikkel 2007 The Unintended Effects of Private School Competition Andersen, Simon Calmar & Søren Serritzlew
Tidsskriftsartikkel 2007 The Bankrupt "Revolution". Running Schools Like Businesses Fails the Test. Robert W. Howard and Jennifer Preisman
Tidsskriftsartikkel 2007 Performance Targets and Public Service Improvement. Boyne, George A. & Alex A. Chen