FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Utdanning udefinert nivå I"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Utdanning udefinert nivå I".

3 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2001 Språkprøven for voksne innvandrere Kvalvåg, Marianne Iselin og Næs, Ingebjørg
Rapport 2001 Gjennomgang av det norske UNESCO-arbeidet Hernar, Olav, Hansen, Freddy
Rapport 2005 Tilskudd til paraplyorganisasjoner. En evaluering av UFDs tilskudd til paraplyorganisasjoner Kvalvåg, Marianne Iselin, Øvrelid, Ragnhild, Ibenholt, Tone