FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Land som er gjenstand for studien": "Spania"

Publikasjoner kategorisert på: "Land som er gjenstand for studien" og "Spania".

4 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2001 Monopoler for fall Kringen, Jacob, Hind, Roar, Moberg, Liv og Fosseng, Arne
Bok 2002 International Atlas of Evaluation. Furubo, Jan-Eric & Rolf Sandahl, Ray C. Rist (ed.)
Bok 2007 New Public Management in Europe. Adaptation and Alternatives. Pollitt, Vincent Homburg and Sandra van Thiel.
Rapport 1999 Public Sector Performance Contracting- Case Studies OECD