FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder"

Publikasjoner som omhandler kategori: Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder.

Antall publikasjoner per kode
Kode Navn Antall Kommentar
1 2.1 Formell styringsdialog 132 Styring gjennom blant anna tildelingsbrev, etatsstyringsmøter, mål- og resultatstyring, resultatrapportering/-oppfølging, eller andre formaliserte styringsarenaer.
2 2.2 Kontraktslignande avtaler 27 T.d. leiarkontraktar.
3 2.3 Styringssystemer og -verktøy 28 Andre styringssystem som blant anna IT-baserte styringssystem, balansert målstyring (BM), risikostyring m.fl.