FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder": "2.2 Kontraktslignande avtaler"

Publikasjoner kategorisert på: "Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder" og "2.2 Kontraktslignande avtaler".

27 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1999 Effektivitet i offentlig tjenesteyting. Sørensen, Rune J., Lars-Erik Boge og Terje P. Hagen
Bok 2001 New Public Management. The transformation of ideas and practice. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bok 2002 Reformer og lederskap. Omstilling i den utøvende makt. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Bok 2006 Public Service Performance. Perspectives on Measurement and Management. Boyne, George A., Kenneth J. Meier, Laurence J. O'Toole & Richard M. Walker (ed.)
Bok 2007 Managing Performance: International Comparisons. Bouckaert, Geert & John Halligan
Bokkapittel New Public Management i norsk statsforvaltning. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel Transforming Top Civil Servants System. Lægreid, Per
Bokkapittel New Public Management - Undermining Political Control? Christensen, Tom & Per Lægreid
Rapport 2002 Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen. Dokument nr. 3:3 (2002-2003) Riksrevisjonen
Rapport 2003 Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus; en sammenligning av organiseringen av hofteoperasjoner. Dokument nr. 3:3 (2003-2004) Riksrevisjonen
Rapport 2003 Riksrevisjonens undersøkelse av statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB. Dokument nr. 3:4 (2003-2004) Riksrevisjonen
Rapport 2005 Unlocking the Human Potential for Public Sector Performance. World Public Sector Report 2005.
Notat 2003 Resultatoppfølging av mellomledere i departementene Berg, Kathrine og Botheim, Ingunn
Notat 2007 Rewards of High Public Office - The Case of Norway Lægreid, Per & Paul G. Roness
Tidsskriftsartikkel 1996 Leiarløn i staten. Marknad og management. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 1998 Administrative reform policy: the case of Norway. Christensen, Tom og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 1999 Reinventing Government in the American States: Measuring and Explaining Administrative Reform. Brudney, J.L., Hebert, F.T & Wright, D.S.
Tidsskriftsartikkel 2000 Top Civil Servants Under Contract. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2002 Kommentar: Er det nok å la ledere lede - eller må de presses? Bruk av eierskap, kontrakter og konkurranse i offentlig tjenesteyting. Sørensen, Rune J.
Tidsskriftsartikkel 2003 Sources of Public Service Improvement: A Critical Review and Research Agenda Boyne, George A
Tidsskriftsartikkel 2003 Coping with complex leadership roles: The problematic redefinition of Government-owned enterprises. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2004 Integrative Leadership in the Public Sector: A Model of Performance Information Use. Moynihan, Donald P. and Patricia W. Ingraham
Tidsskriftsartikkel 2004 Governmental Autonomisation and control: The Norwegian way. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2005 Den norske sykehusreformen: Mer sentral politisk styring enn fristilling? Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2005 Homeland Security and the U.S. Public Management Policy Agenda. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2007 False or Fitting Recognition? The Use of High Performance Bonuses in Motivating Organizational Achievements. Heinrich, C.J.
Tidsskriftsartikkel 2007 For-Profit Welfare: Contracts, Conflicts, and the Performance Paradox. Dias, J.J. & Maynard-Moody, S.