FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder": "2.3 Styringssystemer og -verktøy"

Publikasjoner kategorisert på: "Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder" og "2.3 Styringssystemer og -verktøy".

28 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1996 Brukerorientert kvalitet Berg, Kirsti
Bok 2000 Privatization. An International Review of Performance. Hodge, Graeme A.
Bok 2006 Public Service Performance. Perspectives on Measurement and Management. Boyne, George A., Kenneth J. Meier, Laurence J. O'Toole & Richard M. Walker (ed.)
Bok 2006 Challenging the Performance Movement: Accountability, Complexity and Democratic Values. Radin, B.A.
Bok 2007 Managing Performance: International Comparisons. Bouckaert, Geert & John Halligan
Bok 2008 The Dynamics of Performance Management: Constructing Information and Reform. Moynihan, Donald P.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Et Felles Nasjonalt Standpunkt? En studie av hvilke effekter rammenotatordningen har hatt for koordineringen av det EU/EØS relaterte arbeidet i norsk sentralforvaltning. Sætereng, Tom Roger
Rapport 2001 Riksrevisjonens undersøkelse av regionale utviklingsprogrammer. Dokument nr. 3:4 (2001-2002) Riksrevisjonen
Rapport 2002 Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen. Dokument nr. 3:3 (2002-2003) Riksrevisjonen
Rapport 2003 Linking Performance and Budgeting: Opportunities in the Federal Budgeting Process. Joyce, Philip J.
Rapport 2003 Riksrevisjonens undersøkelse om effektivitet i planlegging og styring av felles forvaltningssystemer i Forsvaret. Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Riksrevisjonen
Rapport 2005 Service, öppenhet och effektivitet. En modell för att leda, utveckla och följa upp den moderna förvaltningen. Publikationsnr: 2005:12. Statskontoret
Rapport 2006 Implementing OMB’s Program Assessment Rating Tool (PART ): Meeting the Challenges of Integrating Budget and Performance. Gilmour, John B.
Rapport 2006 Evaluering av Mangfoldsspeilet – et prosessverktøy for å fremme likeverdige offentlige tjenester Vik, Gudrun, Motzfeldt, Sissel C.
Rapport 2006 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Eriksen, Amund, Hagevik, Margaret, Høiskar, Heidi, Berg, Kirsti
Rapport 2007 Forest Fires to Hurricane Katrina: Case Studies of Incident Command Systems. Report to the IBM Center for the Business of Government. Moynihan, Donald P.
Notat 2006 What Do We Talk About When We Talk About Performance: Dialogue Theory and Performance Budgeting. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 1998 The Government Performance and Results Act (GPRA): Hydra-Headed Monster or Flexible Management Tool? Radin, Beryl A.
Tidsskriftsartikkel 1999 Reinventing Government in the American States: Measuring and Explaining Administrative Reform. Brudney, J.L., Hebert, F.T & Wright, D.S.
Tidsskriftsartikkel 2002 Nonmission-Based Values in Results-Oriented Public Management: The Case of Freedom of Information. Piotrowski, S.J. & Rosenbloom, D.S.
Tidsskriftsartikkel 2002 Plans, performance information and accountability: The case of best value. Boyne, George & Julian Gould-Williams, Jennifer Law , Richard Walker
Tidsskriftsartikkel 2005 Useful, But Not a Panacea: Performance-Based Program Budgeting in Florida. VanLandingham, Gary, Martha Wellman, and Matthew Andrews
Tidsskriftsartikkel 2005 State Social Services Contracting: Exploring Determinants of Effective Contract Accountability. Romzek, B.S. & Johnston, J.M.
Tidsskriftsartikkel 2005 Sheila M. Bird, Sir David Cox, Vern T. Farewell, Harvey Goldstein ,Tim Holt, Peter C. Smith Performance indicators: good, bad, and ugly
Tidsskriftsartikkel 2006 Does Performance Budgeting Work? An Examination of OMB’s PART Scores. Gilmour, John B., and David E. Lewis.
Tidsskriftsartikkel 2006 Managing for Results in State Government: Evaluating a Decade of Reform. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2006 Is there a Nordic perspective on public sector performance measurement? Johnsen, Åge & Jarmo Vakkuri
Tidsskriftsartikkel 2007 MANAGING FOR RESULTS AND PERFORMANCE IN ASIA: ASSESSING REFROM INITATIVES IN THE PUBLIC SECTOR. Wescott, Clay G. & L.R. Jones.