FORVALTNINGSDATABASEN

OLJEDIREKTORATET (Orgnr. 870917732)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 870917732
Navn/foretaksnavn: OLJEDIREKTORATET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 202
Forretningsadresse: Prof. Olav Hanssens v. 10, 4021 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 600, 4003 STAVANGER
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 84.1299973 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 2813

Lenker til interne ressurser