FORVALTNINGSDATABASEN

NORGES GRØNNE FAGSKOLE - VEA (Orgnr. 870961642)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 870961642
Navn/foretaksnavn: NORGES GRØNNE FAGSKOLE - VEA
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 38
Forretningsadresse: Turistvegen 92, 2390 MOELV
Forretningskommune: RINGSAKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 2390 MOELV
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 85.4100037 - Undervisning ved fagskoler
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 19616

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet