FORVALTNINGSDATABASEN

NORSK ROMSENTER (Orgnr. 886028482)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 886028482
Navn/foretaksnavn: NORSK ROMSENTER
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 49
Forretningsadresse: Drammensveien 165, 277 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 113 Skøyen, 212 OSLO
Registrert dato: 10-09-2003
Næringskode: 72.1900024 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 52972

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet