FORVALTNINGSDATABASEN

ARTSDATABANKEN (Orgnr. 919666102)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 919666102
Navn/foretaksnavn: ARTSDATABANKEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 38
Forretningsadresse: Havnegata 9, 7010 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: PB 1058, 7446 TRONDHEIM
Registrert dato: 04-10-2017
Næringskode: 72.1900024 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57537

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet