FORVALTNINGSDATABASEN

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE (Orgnr. 970188290)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 970188290
Navn/foretaksnavn: NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 214
Forretningsadresse: Leiv Eirikssons vei 39, 7040 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6315 Torgarden, 7491 TRONDHEIM
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 72.1900024 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 2633

Lenker til interne ressurser