FORVALTNINGSDATABASEN

DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO (Orgnr. 971578807)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971578807
Navn/foretaksnavn: DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 123
Forretningsadresse: Ájastealli 3, 9520 KAUTOKEINO
Forretningskommune: KAUTOKEINO
Forretningsland: Norge
Postadresse: , null
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 85.3099976 - Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 21764

Lenker til interne ressurser