FORVALTNINGSDATABASEN

NAMSFOGDEN I LILLESTRØM (Orgnr. 974760762)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974760762
Navn/foretaksnavn: NAMSFOGDEN I LILLESTRØM
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Jonas Lies gate 20, 2000 LILLESTRØM
Forretningskommune: LILLESTRØM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 94, 2001 LILLESTRØM
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.2399979 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56727

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet