FORVALTNINGSDATABASEN

SKATTEETATEN (Orgnr. 974761076)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974761076
Navn/foretaksnavn: SKATTEETATEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 7173
Forretningsadresse: Fredrik Selmers vei 4, 663 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 9200 Grønland, 134 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.1100006 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 55100

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet